book a Trip

روستای درازنو - کردکوی- 2/5 روزه

روستای درازنو - کردکوی- 2/5 روزه (ظرفیت محدود)

تاریخ قرار : 
12 خرداد تا 14 خرداد

قیمت : 
338 هزار تومان
+ امکان اجاره دوچرخه در این تور وجود ندارد
A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-5 عصر- 2جلسه- کاملا تضمینی

A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-5 عصر- 2جلسه- کاملا تضمینی (ظرفیت محدود)

تاریخ قرار : 
6 خرداد تا 8 خرداد

قیمت : 
485 هزار تومان 445 هزار تومان
+ امکان اجاره دوچرخه در این تور وجود ندارد
B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 الی 55 سال)-5 عصر -دوشنبه،چهارشنبه- کاملا تضمینی

B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 الی 55 سال)-5 عصر -دوشنبه،چهارشنبه- کاملا تضمینی (ظرفیت محدود)

تاریخ قرار : 
8 خرداد تا 10 خرداد

قیمت : 
340 هزار تومان 290 هزار تومان
+ 30 هزار تومان هزینه اجاره دوچرخه، کلاه و دستکش