فشم به شهرستانک- دوچرخه سواری سنگین
روستای شهرستانک- دوچرخه سواری سبک
فروش ویژه دوچرخه های 2016 اسکات شروع شد
طرح های تخفیفی آراکس
تعمیر دوچرخه در محل
آموزش دوچرخه سواری برای تمامی سنین- تضمینی
مشاوره و راهنمایی در خرید دوچرخه
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها
فروشگاه ملزومات دوچرخه
استخدام در آراکس


کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
6113 فشم به شهرستانک- دوچرخه سواری سنگین 8 از 18 یک روزه جمعه 17 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
6114 روستای شهرستانک- دوچرخه سواری سبک 13 از 19 یک روزه جمعه 17 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
6115 روستای اتو Atou- دوچرخه سواری متوسط 1 روز 17 از 19 1.5 روزه جمعه 24 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
۹
جمعه
جمعه
6117 آبشار زیبای پلنگ دره- دوچرخه سواری متوسط 1 روز 17 از 19 1.5 روزه جمعه 8 آبان
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
آبان
ش ی د س چ پ ج
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
۹
جمعه
جمعه
جمعه
6118 جواهرده- یکروز دوچرخه سواری هیجان انگیز-متوسط 1 روز 19 از 21 1.5 روزه پنجشنبه 14 آبان تا 15 آبان
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
6119 روستای نویس- دوچرخه سواری متوسط 1 روز 19 از 21 یک روزه جمعه 22 آبان
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
۹
جمعه
6116 اولسبلنگاه، دوچرخه سواری متوسط- سفر به دل طبیعت 1 روز 17 از 19 2.5 روزه جمعه 1 آبان تا 2 آبان
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
1011 A101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
5077 A102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
5078 A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
1012 B101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
6104 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
6105 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
1013 C101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
5081 C102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
5082 C103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
5083 K101- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 9 از 10 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر
امروز پنجشنبه 16 مهر 1394
مهر - آبان
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عاشورای حسینی
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
5084 K102- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- دو نفره- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 10 از 10 دو جلسه یکشنبه 19 مهر تا 21 مهر

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
عضویت رایگان جهت اطلاع از سفرهای آراکس

جستجو
نظرسنجی
اگر طی سه ماه اخیر با آراکس سفر کردید، امتیاز شما به وضیعیت تورها چیست؟
تبلیغات در سایت آراکس