کاروانسرای صدرآباد- دوچرخه سواری نیمه سنگین- خودروی شخصی
کاروانسرای دودهک- دوچرخه سواری- خودروی شخصی
کانال تلگرام آراکس
سوالات متداول
فروش ویژه دوچرخه های 2016 اسکات شروع شد
فروش ساعت های هوشمند گارمین
آموزش دوچرخه سواری برای تمامی سنین- تضمینی
مشاوره و راهنمایی در خرید دوچرخه
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها
تعمیر دوچرخه در محل


کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
جمعه
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
6137 کاروانسرای دودهک- دوچرخه سواری- خودروی شخصی 1 روز 13 از 20 2 روزه پنجشنبه 22 بهمن تا 23 بهمن
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
1011 A101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 3 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
5077 A102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
5078 A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
1012 B101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
6104 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
5079 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 3 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
6105 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
1013 C101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
5081 C102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
5082 C103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
5083 K101- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 9 از 10 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن
امروز شنبه 17 بهمن 1394
بهمن - اسفند
ش ی د س چ پ ج
پیروزی انقلاب اسلامی
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
5084 K102- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- دو نفره- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 10 از 10 دو جلسه یکشنبه 25 بهمن تا 27 بهمن

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
عضویت رایگان جهت اطلاع از سفرهای آراکس

جستجو
نظرسنجی
اگر طی سه ماه اخیر با آراکس سفر کردید، امتیاز شما به وضیعیت تورها چیست؟
تبلیغات در سایت آراکس