تعمیر تخصصی دوچرخه کوهستان
دلسم به نوشهر- دوچرخه سواری متوسط
کانال تلگرام آراکس
سوالات متداول
فروش ساعت های هوشمند گارمین
آموزش دوچرخه سواری برای تمامی سنین- تضمینی
مشاوره و راهنمایی در خرید دوچرخه
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها
تعمیر دوچرخه در محل

 


کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
رحلت حضرت امام خمینی (ره)
قیام خونین 15 خرداد
جمعه
1015 آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری دوچرخه کوهستان 8 روز 12 ساعت پنجشنبه 6 خرداد تا 7 خرداد
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
6144 گچسر (کرج) به طالقان- دوچرخه سواری سنگین یک روزه پنجشنبه 16 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
6145 روستای پاجی- دوچرخه سواری نیمه سنگین-1 روزه 1 روز يك روزه جمعه 24 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
رحلت حضرت امام خمینی (ره)
5085 روستای برنت Bernet- دوچرخه سواری- متوسط 1 روز یک روزه جمعه 31 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
رحلت حضرت امام خمینی (ره)
قیام خونین 15 خرداد
جمعه
5076 دشت حفاظت شده ورارو- دوچرخه سواری سنگین 1 روز 1 روزه پنجشنبه 6 خرداد
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
خرداد
ش ی د س چ پ ج
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
رحلت حضرت امام خمینی (ره)
قیام خونین 15 خرداد
جمعه
جمعه
6148 روستای بلیران- دوچرخه سواری در جنگل- ماشین شخصی یک روزه پنجشنبه 13 خرداد
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
رحلت حضرت امام خمینی (ره)
6146 ترکمن صحرا- خالدنبی- گلستان- 4 روزه 1 روز 4 روزه پنجشنبه 30 اردیبهشت تا 2 خرداد
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
خرداد
ش ی د س چ پ ج
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
رحلت حضرت امام خمینی (ره)
قیام خونین 15 خرداد
جمعه
جمعه
5061 نئور به سوباتان- دوچرخه سواری در منطقه ای رویایی- 3/5 روزه 1 روز 3/5 روزه چهارشنبه 12 خرداد تا 15 خرداد
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
خرداد - تیر
ش ی د س چ پ ج
۸
۹
رحلت حضرت امام خمینی (ره)
قیام خونین 15 خرداد
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
جمعه
۴
6147 ییلاق اولسبلنگاه، دوچرخه سواری متوسط- سفر به دل طبیعت 1 روز 2 روزه پنجشنبه 20 خرداد تا 21 خرداد
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
1011 A101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
5077 A102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
5078 A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
1012 B101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
6104 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
6105 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
1013 C101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
5081 C102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
5082 C103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
5083 K101- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت
امروز شنبه 11 اردیبهشت 1395
اردیبهشت - خرداد
ش ی د س چ پ ج
مبعث حضرت رسول (ص)
جمعه
جمعه
جمعه
۱
ولادت حضرت قائم (ع)
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
5084 K102- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- دو نفره- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی دو جلسه یکشنبه 19 اردیبهشت تا 21 اردیبهشت

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
عضویت رایگان جهت اطلاع از سفرهای آراکس

جستجو
نظرسنجی
اگر طی سه ماه اخیر با آراکس سفر کردید، امتیاز شما به وضیعیت تورها چیست؟
تبلیغات در سایت آراکس