خلخال به اسالم تعطیلات عید فطر
دریاچه تار و هویر
تقویم فصلی سفرهای آراکس
آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری دوچرخه کوهستان- پیشرفته
دوره تعمیرات تخصصی دوچرخه کوهستان- مقدماتی
وره آموزش تکنیکهای دوچرخه سواری کوهستان- پیشرفته
آموزش دوچرخه سواری برای تمامی سنین- تضمینی
سوالات متداول
دوره آموزش دوچرخه سواری کوهستان- مقدماتی
کانال تلگرام آراکس
مشاوره و راهنمایی در خرید دوچرخه
تعمیر دوچرخه در محل
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها

 


کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۵
۶
شهادت حضرت علی (ع)
۷
۸
۹
جمعه
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
6098 خلخال به اسالم- دوچرخه سواری-3/5 روزه-اتوبوس 25 نفره Vip مدت محدود 3/5 روزه سه شنبه 15 تیر تا 18 تیر
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
7168 جنگل دالخاني - دوچرخه سواري متوسط - 2 روزه 2 روزه پنجشنبه 24 تیر تا 25 تیر
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
7166 چاشم به پرور - دوچرخه سواری نیمه سنگین - 1/5 روزه 1/5 روزه پنجشنبه 24 تیر تا 25 تیر
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
شهادت امام جعفر صادق (ع)
۹
جمعه
7161 دلسم به نوشهر- دوچرخه سواری متوسط-1/5 روزه مدت محدود 1/5 روزه پنجشنبه 31 تیر
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۵
۶
شهادت حضرت علی (ع)
۷
۸
۹
جمعه
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
5083 K101- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 2جلسه تضمینی یکشنبه 13 تیر تا 15 تیر
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۵
۶
شهادت حضرت علی (ع)
۷
۸
۹
جمعه
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
5084 K102- آموزش دوچرخه سواری خصوصی- دو نفره- پایه (برای تمامی سنین)- کاملا تضمینی 2جلسه تضمینی یکشنبه 13 تیر تا 15 تیر
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۵
۶
شهادت حضرت علی (ع)
۷
۸
۹
جمعه
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
7162 A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 2جلسه تضمینی یکشنبه 13 تیر تا 15 تیر
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۵
۶
شهادت حضرت علی (ع)
۷
۸
۹
جمعه
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
7163 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 2جلسه تضمینی یکشنبه 13 تیر تا 15 تیر
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
۵
۶
شهادت حضرت علی (ع)
۷
۸
۹
جمعه
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
7164 C103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 2جلسه تضمینی یکشنبه 13 تیر تا 15 تیر
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
تیر - مرداد
ش ی د س چ پ ج
عید سعید فطر
تعطیل عید فطر
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
6158 دوره آموزش تکنیکهای دوچرخه سواری کوهستان- پیشرفته 15 ساعت دوشنبه 21 تیر تا 28 تیر
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
مرداد - شهریور
ش ی د س چ پ ج
شهادت امام جعفر صادق (ع)
۹
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
جمعه
۵
1014 دوره آموزش دوچرخه سواری کوهستان- مقدماتی 15 ساعت پنجشنبه 21 مرداد
کد نام سفر تخفیف تا مدت روز حرکت تاریخ
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
مرداد
ش ی د س چ پ ج
۲
۳
۴
۵
۶
۷
جمعه
۸
شهادت امام جعفر صادق (ع)
۹
جمعه
جمعه
جمعه
6157 آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری دوچرخه کوهستان- مقدماتی 12 ساعت پنجشنبه 14 مرداد تا 15 مرداد
امروز پنجشنبه 10 تیر 1395
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
عید سعید قربان
جمعه
عید سعید غدیر خم
۱
جمعه
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
6159 آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری دوچرخه کوهستان- پیشرفته 12 ساعت پنجشنبه 25 شهریور تا 26 شهریور

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
عضویت رایگان جهت اطلاع از سفرهای آراکس

جستجو
نظرسنجی
اگر طی سه ماه اخیر با آراکس سفر کردید، امتیاز شما به وضیعیت تورها چیست؟
تبلیغات در سایت آراکس