روستای شهرستانک- دوچرخه سواری سبک
طرح های تخفیفی آراکس
تعمیر دوچرخه در محل
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها
آموزش دوچرخه سواری برای تمامی سنین- تضمینی
فروشگاه ملزومات دوچرخه
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
مشاوره و راهنمایی در خرید دوچرخه
استخدام در آراکس


کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
۷
۸
۹
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
6111 گچسر (کرج) به طالقان- دوچرخه سواری سنگین 1 روز 17 از 19 یک روزه پنجشنبه 19 شهریور
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
۷
۸
۹
جمعه
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
6110 روستای شهرستانک- دوچرخه سواری سبک 1 روز 15 از 19 یک روزه جمعه 20 شهریور
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
1011 A101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
5077 A102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
5078 A103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (کودکان 4 تا 8 سال)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
1012 B101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 4 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
6104 B102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
6105 B103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (مختص 9 تا 45 سال)-18:30 عصر-یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
کد نام سفر تخفیف تا ظرفیت باقی مانده مدت روز حرکت تاریخ
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
1013 C101- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-8:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
5081 C102- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-10:30 صبح -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور
امروز شنبه 14 شهریور 1394
شهریور - مهر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
عید قربان
۲
جمعه
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
5082 C103- آموزش دوچرخه سواری- پایه (46 سال به بالا)-18:30 عصر -یکشنبه و سه شنبه- کاملا تضمینی 5 از 5 دو جلسه یکشنبه 22 شهریور تا 24 شهریور

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
عضویت رایگان جهت اطلاع از سفرهای آراکس

جستجو
نظرسنجی
مزیت آراکس به نظر شما چیست؟

تبلیغات در سایت آراکس