افراسیاب کُلا- آبشار آب پری- دوچرخه سواری
پارک ملی گلستان- دوچرخه سواری
دوچرخه سواری از چماز کلا تا دریای خزر
استخدام در آراکس
آموزش دوچرخه سواری- 4 تا 7 سال
آموزش دوچرخه سواری- 8 تا 12 سال
آموزش دوچرخه سواری- بزرگسالان
برگزاری تور اختصاصی- شرکتها و سازمانها
کلاس کارآموزی دوچرخه کوهستان
آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری دوچرخه کوهستان
کویر مصر
کاروانسرای مرنجاب

 

کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی
جمعه
جمعه
جمعه
2022 روستای چمازکُلا- دوچرخه سواری 18/18 یک روزه جمعه 16 آبان
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
2023 روستای نویس- دوچرخه سواری 17/18 یک روزه پنجشنبه 22 آبان
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
2024 آبشار پلنگ دره- دوچرخه سواری 18/18 یک روزه جمعه 30 آبان
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
اربعین حسینی
2027 چشمه باداب سورت- دوچرخه سواری 18/18 یک روزه پنجشنبه 6 آذر
امروز جمعه 9 آبان 1393
آذر
ش ی د س چ پ ج
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
اربعین حسینی
جمعه
2028 جنگل کوتنــا- دوچرخه سواری 18/18 یک روزه جمعه 14 آذر
امروز جمعه 9 آبان 1393
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
۸
۹
جمعه
اربعین حسینی
جمعه
رحلت رسول اکرم (ص)
۱
شهادت امام رضا (ع)
۲
۳
۴
جمعه
۵
2029 روستای انارجار- دوچرخه سواری 18/18 یک روزه پنجشنبه 20 آذر
امروز جمعه 9 آبان 1393
آذر - دی
ش ی د س چ پ ج
اربعین حسینی
جمعه
رحلت رسول اکرم (ص)
۱
شهادت امام رضا (ع)
۲
۳
۴
جمعه
۵
۶
۷
۸
۹
جمعه
2030 حبله رود- دوچرخه سواری 18/18 یک روزه جمعه 28 آذر
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
۳
۴
۵
۶
۷
۸
جمعه
۹
تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی
جمعه
جمعه
جمعه
2031 پارک ملی گلستان- دوچرخه سواری 16/18 پنج روزه دوشنبه 12 آبان تا 16 آبان
کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
1014 دوره کارآموزی و آموزش تکنیکهای دوچرخه سواری کوهستان 20/20 15 ساعت دوشنبه 19 آبان تا 23 آبان
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
1011 آموزش دوچرخه سواری مختص کودکان4تا7سال-تضمینی 20/20 8 ساعت پنجشنبه 22 آبان تا 26 آبان
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
1012 آموزش دوچرخه سواری مختص8تا12سال-تضمینی 20/20 6 ساعت پنجشنبه 22 آبان تا 26 آبان
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
تاسوعای حسینی
عاشورای حسینی
جمعه
جمعه
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
1013 آموزش دوچرخه سواری مختص بزرگسالان-تضمینی 25/25 10ساعت پنجشنبه 22 آبان تا 25 آبان
امروز جمعه 9 آبان 1393
آبان - آذر
ش ی د س چ پ ج
جمعه
۱
۲
۳
۴
۵
۶
جمعه
۷
۸
۹
جمعه
اربعین حسینی
1015 آموزش تخصصی تعمیرات و نگهداری دوچرخه کوهستان 25/25 18 ساعت دوشنبه 3 آذر تا 12 آذر

نماد اعتماد الکترونیکی
عضویت در کلوپ اعضای آراکس
جستجو
نظرسنجی
برای سفرهای آخر هفته کدام روز مناسب است؟

تبلیغات در سایت آراکس